Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par la Commune de Sanem afin de mener à bien votre demande et conformément au règlement général sur la protection de données, le Règlement (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
16/09/2019

Concours “Pimp my Bushaischen”

Och dëst Joer hounge fir d’Rentrée Affichen an ausgewielte Bushaisercher vun eisen Uertschaften, déi vu Leit aus der Gemeng entworf a realiséiert goufen. E Jury vun der Gemeng an de Public, per Facebook-Sondage, hunn déi schéinst Affichen e Méinden, 16. September ëm 17.00 Auer um Scheierhaff priméiert, dorënner déi vum Foyer Zolwer Kannerbuerg a vun der Maison Relais Roudewee.

Bei der Zeremonie huet de Mobilitéitsschäffe Marco Goelhausen den Artiste Merci fir hiren Engagement gesot, an de Schäfferot vun der Gemeng Suessem huet vun der Geleeënheet profitéiert, fir en Deel vun der Rue Jean Anen anzeweien, deen iwwert de Summer mat engem Reeboumuster a Faarfpunkten eng nei Nues krut. De Buergermeeschter Georges Engel huet ënnerstrach, dass dës exzeptionell Mesure fir d’Verkéiersberouegung e ganz positiven Echo an der Bevëlkerung ervirgeruff hätt, an dass dëse Schratt aner Gemenge motivéiert hätt, op de selwechte Wee ze goen.
 

Zréck