Den Accueil vum Biergerzenter ass a gewëssener Hisiicht d’Spigelbild vun der Gemeng.

D’Matbierger ginn informéiert a kréien déi néideg Informatiounen zu de verschiddenen administrativen Demarchen a ginn deementspriechend an de richtege Service orientéiert.

De Biergerzenter hännegt och verschidden Dokumenter aus an ass zoustänneg fir d’Telefonszentral.

 

Am Accueil vum Biergerzenter kann een dës Saache kafen oder kréien:

 • Sacs poubelles – 3€ pièce ;
 • Vignettes électroménagers – 2,5€ pièce ;
 • Permis de pêche – A= 15€ / B=40€ ;
 • Lecteur ID – 30€ ;
 • Tickets Artikuss ;
 • Livre d’histoire tome 1 & 2 ;
 • Règlement sur les bâtisses ;
 • Nightrider ;
 • Sacs Valorlux ;
 • certificat Minettkompost ;
 • 1ière demande pour l’allocation de vie chère.