De Service Technique besteet aus dem Service Projets an dem Service Régie an huet seng Büroen an Atelieren op Nr. 75 rue de l ’Usine zu Bieles. Op dësem Site schaffen haut ongeféier 120 Leit am Ganzen fir d ‘Wuel vun de Bierger aus der Gemeng.

Fannt hei déi wichteg Telefonsnummeren am Fall vu Problemer.

Déi spezifesch Telefonsnummere vum Service Projets an den Services Régie fannt dir an der Lëscht vun de Servicer vun der Suessemer Gemeng.