Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mell et

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Sozial Ariichtungen

SCTCFH – “Gromperegeld” :

Subvention compensatoire pour taxes communales et frais hivernaux :

All Persoun déi séit dem 1 Januar vum concernéierte Joer an der Gemeng Suessem wunnen, a wou eng Allocation de vie chère vum Fonds national de Solidarité kréien, hunn en Urecht op en zousätzleche Subside an zwar d’Subvention compensatoire pour taxes communales et frais hivernaux (och Gromperegeld genannt).

De Betrag deen ee kritt, entsprécht 60% vum Betrag vun der Allocation vie chère.

All Ufro muss virum 31 Mäerz vum Joer drop agereecht ginn.