De Service à l’égalité des chances et diversité, deen 1999 gegrënnt gouf, riicht sech un all Persoun, déi Froen zum Thema Chancëgläichheet huet. Seng Haaptmissioune sinn d’Promotioun vun der Chancëgläichheet, d’Ënnerstëtzung vun der Diversitéit an d’Lutte géint all Zort vun Diskriminatioun. Dës Ziler sollen am Aklang mat der Diversitéit vun der Populatioun vun der Suessemer Gemeng an deene Leit erreecht ginn, un déi sech d’Politik vun der Chancëgläichheet, esou wéi och d’Aktiounen a Projeten, déi en Place gesat ginn, riichten.

Obwuel sech de Service primär un d’Awunner vun der Gemeng Suessem adresséiert, ass en net ausschliisslech fir dës reservéiert, well en reegelméisseg och Campagnen, Projeten, Formatiounen, Seminairen a Table-ronden organiséiert, déi iwwert de reng lokale Kader erausginn an e regionalen, deels och en nationalen, Public usprieche sollen.

An dëser Optik, gräift de Service à l’égalité des chances et diversité och op Methoden an Outilen zeréck, déi et erlabe geschlechteriwwergräifend an integrativ ze schaffen. Beim Ëmsetze vun de Projete vum Service, ewéi de Grondschoulprojet „Zesumme si mir staark“, gëtt Wäert drop geluecht, dass innovativ a ganzheetlech Methoden ugewannt ginn.

D’Missioun vum Service à l’égalité des chances et diversité viséiert déi ganz Panoplie vu Servicer vun der Gemeng Suessem, egal ob dës de Kultur- oder Sozialberäich, d’Administratioun, d’Educatiounsstrukturen, d’Infrastrukturen oder d’Fräizäitgestaltung ëmfaassen.

En plus schaaft a verdéift de Service à l’égalité des chances et diversité Verbindungen tëscht der Gemeng Suessem lokalen, nationalen an internationalen Acteuren aus dem Beräich vun der Chancëgläichheet.

Well de Service just hallef Deeg besat ass, kënne Clienten allerdéngs nëmmen op Rendezvous empfaange ginn.