Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par la Commune de Sanem afin de mener à bien votre demande et conformément au règlement général sur la protection de données, le Règlement (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Sozial Ariichtungen

Gestion financière

Dëse Projet analyséiert fir de Moment d’Noutwendegkeet, en Zerwiss ze offréiere fir iwwerschëlte Leit aus der Gemeng Suessem.

De Gestionnaire soll spéiderhin eng genau Analyse vum Client senger finanzieller Situatioun kënne maachen. Zesumme solle Leisunge gesicht ginn.

Dëse Service soll deene Persounen offréiert ginn, déi wéinst mëttel oder laangfristege Remboursementer (Prêt, Saisie/Cessioun op Pai, Scholde beim Geriichtsvollzéier) finanziell Schwieregkeeten hunn.