De Service Facturatioun këmmert sech dorëms Quittungen auszestellen an erstellt och déi periodesch Facturen ewéi déi vum Waasser, der Kanalisatioun oder de Poubellen. De Service erhieft d’Grondsteier an erstellt och extern Rechnungen ewéi déi fir d’Chèques Repas. Dës weideren assuréiert de Service vun der Facturatioun och d’Gestion vun de Bankdomiciliatiounen.

Missiounen:

 • Erstelle vu Gemengentaxen ewéi Waasser, Kanal an Dreckskëschten, wou 3 trimesteriell Avance gefrot ginn an eng Endofrechnung no der Kontroll vun de Compteure kënnt.
 • Opstelle vun Tëschen- an Endofrechnungen
 • Ëmschreiwe vu Gemengentaxen no der Ënnerschrëft vum Verkafsakt vun engem Haus oder Appartement
 • Reklamatiounen an Erklärungen am Zesummenhang mat de Rechnungen iwwert d’Gemengentaxen
 • Bestellung / Annulatioun / Wiessel vun den Dreckskëschten
 • Facturatioun vun de Waasseruschlëss a Standroueren
 • Facturatioun bei Asätz vun de fräiwëllege Pompjeeën
 • Facturatioun vun der Grondsteier zesumme mat der Administration des Contributions Directes – Service des Evaluations Immobilières
 • Demandë fir SEPA-Domiciliatiounen
 • Demandë fir op d’Rechnungen op Pabeier ze verzichten
 • Aschreiwunge fir de “Repas sur roues” an d’Facturatioun dovunner