Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les traitements de données à caractère personnel réalisés par la Commune de Sanem ont pour seule finalité de lui permettre de mener à bien les missions légales dont elle est responsable, conformément au règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ëmwelt an Ekologie

Fairtrade Gemeng

Säit dem Joer 2011, ass d’Gemeng Suessem eng zertifiéiert « Fairtrade Gemeng ».

Eng « Fairtrade Gemeng » ënnerstëtzt de fairen Handel an di kleng Produzenten aus de Länner vun der südlecher Hallefkugel.

“Global denken, Lokal handelen”

No dëser Devise dréit eng Fairtrade Gemeng, mat hire Mëttelen, zu enger méi sozialer an ekonomesch méi gerechter Welt bei. Kleng a benodeelegt Produzenten an Afrika, Asien a Latäin Amerika profitéiere vun den Avantage vum fairen Handel  a féieren doduerch méi en éierbart Liewen.

Weider Informatioune fann dir um Site vu Fairtrade Lëtzebuerg.