Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les traitements de données à caractère personnel réalisés par la Commune de Sanem ont pour seule finalité de lui permettre de mener à bien les missions légales dont elle est responsable, conformément au règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Gemeng

Gemeng engagéiert sech

Schonn ëmmer war et der Gemeng Suessem wichteg sech z’engagéieren an esou sozial, ecologesch an humanitär Projeten z’ënnerstëtzen.

Sief dat de CIGL Suessem, deen 1998 schonn an d’Liewe geruff ass, de CIPA “Residenz op der Waassertrap”, deen als eenzege CIPA am ganze Land vun enger Gemeng geréiert gëtt, d’Aktioun “D’Gemeng Suessem hëlleft” mat där konkret Infrastruktur- a Bildungsprojeten um Cap Vert ënnerstëtzt ginn oder och nach “Eis Epicerie”, e soziale Buttek mat fairen a lokale Produiten.

Op den nächste Säite kritt dir en Abléck an eng Rei vun de Projeten, an a fir déi sech d’Gemeng Suessem engagéiert: