Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

 • Max. file size: 200 MB.
 • Les traitements de données à caractère personnel réalisés par la Commune de Sanem ont pour seule finalité de lui permettre de mener à bien les missions légales dont elle est responsable, conformément au règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Soziales

RASE

 • Meng Famill duerchlieft momentan eng schwéier Zäit
 • Alles wiisst mir iwwert de Kapp
 • Ech weess net un wien ech mech ka wenden
 • Ech géing gären iwwert méiglech Hëllefen opgekläert ginn

Opgrond vun Ärer Situatiounen, kann Iech eise Service dëst proposéieren:

 • Eng Ecoute, Ënnerstëtzung a Berodung
 • Eng sozial Betreiung
 • D’Elteren an d’Kanner an hire Projeten an Demarchen ënnerstëtzen
 • Eng Ënnerstëtzung fir Famille sinn, déi sech iwwerlaascht fillen oder sech an enger Krisesituatioun befannen
 • E sozio-edukativen Encadrement bei de Famillen doheem, opgrond vun hiren Disponibilitéiten

De sozialen an edukative Service “RASE” (relais d’accompagnement socio-éducatif) ass e gratis a benevole Service vun der Suessemer Gemeng. All déi Professionell vum soziale Secteur, d‘Schoulpersonal, d‘Educateuren·tricen, souwéi d’Kanner selwer, déi an der Gemeng an d’Schoul ginn an/oder an der Maison Relais ageschriwwe sinn, mee och hir Famill kënne sech un eise Service wärend de Bürosstonnen (8.00 – 12.30 Auer / 13.30 – 16.00 Auer) wenden. Rendez-vousen ausserhalb vun dësem Horaire sinn op Ufro och méiglech.

Service RASE
1, Passage Pablo Picasso
L-4368 Belvaux
(Bâtiment B – bureau n° B01-011 – 1er étage)
Tél: 59 30 75 – 2030
E-mail: rase@suessem.lu

Cindy Afonso
Assistante sociale
Tél: 59 30 75 – 2030 / 621 284 296
E-mail: cindy.afonso@suessem.lu