Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mell et

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Sozial Ariichtungen

RASE

Erkennt dir iech an enger vu folgende Situatiounen erëm?

  • Meng Famill duerchlieft momentan eng schwéier Zäit
  • Alles wiisst mir iwwert de Kapp
  • Ech weess net un wien ech mech ka wenden
  • Ech géing gären iwwert méiglech Hëllefen opgekläert ginn

Opgrond vun Ärer Situatiounen, kann Iech eise Service folgend proposéieren :

  • Eng Ecoute, Ënnerstëtzung a Berodung
  • Eng sozial Betreiung
  • D’Elteren an d’Kanner an hire Projeten an Demarchen ënnerstëtzen
  • Eng Ënnerstëtzung fir d’Famillje sinn, déi sech iwwerlaascht fillen oder sech an enger Krisesituatioun befannen
  • En sozio-edukativen Encadrement bei de Familljen doheem an opgrond vun hiren Disponibilitéiten

De sozialen an edukative Service “RASE” (relais d’accompagnement socio-éducatif) ass en gratis a benevolle Service vun der Suessemer Gemeng. All d’Professioneller vum soziale Secteur, d‘Schoulpersonal, d‘Educateuren/-tricen, souwéi d’Kanner selwer, déi innerhalb vun der Gemeng an d’Schoul ginn an/oder an der Maison Relais ageschriwwe sinn, mee och hir Famill, kënnen sech un eise Service wärend de Bürosstonnen (8h00 – 12h00 / 13h00 – 16h00) wenden. Rendez-vousen ausserhalb vun dësem Horaire sinn op Ufro och méiglech.

Service RASE
16, rue de la Poste
L-4477 Belvaux
Tél: 59 30 75 – 822 / – 823

Cindy Afonso                                                Michaël Zaccaria
Assistante sociale                                          Educateur gradué
Tél: 59 30 75 – 822 / 621 284 296                  Tél: 59 30 75 – 823 / 621 326 645
E-mail: cindy.afonso@suessem.lu                     E-mail: michael.zaccaria@suessem.lu