D’Regie-Betriber bekëmmeren sech ëm den Ënnerhalt vun der Kanalisatioun, de Gemenge-Stroossen, de Spillplazen an den ëffentleche Gebaier. D’Waasserversuergung an d‘Waasserqualitéit ass eng weider Aufgab déi zum alldeegleche Wuel vum Bierger bäidréit. Do dernieft ënnerhält de Regie-Betrib de Gemenge-Maschinnepark, hëlleft bei Manifestatiounen vun de Veräiner, bekëmmert sech ëm d‘Gestioun vun den Dreckskëschten. Schlussendlech sinn och d‘Begriefnesser eng Aufgab vum Regie-Betrib.