Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les traitements de données à caractère personnel réalisés par la Commune de Sanem ont pour seule finalité de lui permettre de mener à bien les missions légales dont elle est responsable, conformément au règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
10/06/2020

Suessem géint Rassismus an Diskriminatioun

Ronderëm de Globus protestéieren d’Leit géint Rassismus. Black Lives Matter, Stop Racism, Justice for George Floyd sinn nëmmen e puer vun de Sloganen, déi een all Dag ka gesinn. D’Lescht Woch huet d’Gemeng Suessem sech dem Opruff zum Blackout Tuesday ugeschloss fir en Zeeche géint Rassismus ze setzen. An dem Sënn konnt dir op dësem Dag en donkelgrot Häerz op schwaarzem Hannergrond Profil- an Titelbild op der Facebooksäit vun der Gemeng gesinn.

D’Biller, déi eis aus Amerika erreechen, sollen eis och zum nodenke kréien, wéi et bei eis an Europa an zu Lëtzebuerg ausgesäit. 2018 gouf schonn eng Studie vun der European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) iwwer Being Black in the EU gefouert. Hei koum eraus, dass sech 52% vun de Leit mat schwaarzer Hautfaarf hei zu Lëtzebuerg am Laf vun de 5 Joer virun der Ëmfro diskriminéiert gespuert hunn.

„Hei zu Lëtzebuerg gëtt et e latente Rassismus, an et gëllt an Zäite vun der Kris nach méi vigilent ze sinn.“, esou d’Schäffin fir d’Chancëgläichheet an Diversitéit Nathalie Morgenthaler.

D’Gemeng Suessem setzt sech géint Diskriminatioun an. Zanter 2017 krut de Service à l’Égalité des chances de Volet Diversitéit bäigesat, well jidderee gläich gestalt sollt ginn, sief et Leit mat verschiddenen Originne, Mënsche mat enger Behënnerung oder d’LGBT+ Communautéit. Zudeem ass d’Gemeng Suessem zanter 2018 Signataire bei der Charte de la Diversité. An dësem Kader ginn all Joer verschidden intern an extern Sensibiliséierungsaktiounen organiséiert, wéi beispillsweis de Schoulprojet Zesumme si mir staark. D’Objektiv vun dësem Projet ass et, d’Stereotyppen ëm d’Theme vun der Chancëgläichheet an der Diversitéit ofzebauen oder verschiddener beschtefalls net opkommen ze loossen. Wat den interne Volet betrëfft, sou gi verschidde Formatioune fir d’Gemengepersonal organiséiert, déi Theme wéi Diskriminéierung oder den Accueil vu Mënsche mat enger Behënnerung betreffen. Natierlech ass d’Gemeng Suessem beméit, nei Sensibilisatiounsaktivitéiten ze lancéieren.

Falls een Zil oder Zeie vu rassistescher Diskriminatioun gëtt, da soll een dorobber reagéieren an dorop hiweisen, dass et falsch ass. D’Nathalie Morgenthaler erkläert: „Jidderee misst eigentlech an der Responsabilitéit stoe fir eppes géint Rassismus z‘ënnerhuelen, a mir als Gemeng sollen heifir eng Virbildroll iwwerhuelen.“


Service à l’Égalité des chances et Diversité:

Annick Spellini
Tel : 59 30 77 – 654
Email : annick.spellini@suessem.lu

Zréck