Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mell et

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

DPI / BPI

An der Gemeng Suessem sinn hautdesdaags 2 Flüchtlings Strukturen, déi bis zu 350 Flüchtlinge kënnen empfänken.

D’Zil vun dësem Projet ass et Flüchtlingen ze ënnerstëtzen, andeems ee verschidde Mesuren opstellt déi et de Flüchtlinge sollen erméiglechen sech sozial a kulturell ze integréieren, esou dass si kënnen autonom ginn.