Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les traitements de données à caractère personnel réalisés par la Commune de Sanem ont pour seule finalité de lui permettre de mener à bien les missions légales dont elle est responsable, conformément au règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
10/09/2021

Nei Affektatioun fir d’Suessemer Schlass

Wéi den zoustännege Minister Claude Meisch um Freidegmëtteg getwittert huet, kritt d’Suessemer Schlass eng nei Affektatioun.

Um historesche Site zu Suessem soll an Zukunft eng “Antenn vun der École d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg entstoen”.

Weider erkläert den Educatiounsminister, datt am Schlass sämtlech Formatiounen, vum Kach bis zum Hotelsmanager, vum DAP bis zum BTS, ugebuede wäerte ginn.”

An enger éischter Reaktioun weist d’Buergermeeschtesch Simone Asselborn-Bintz an de Schäfferot sech erfreet iwwert dës Decisioun a si sech sécher, datt “bei dësem flotte Projet d’Gemeng konstruktiv matschaffe kann a Synergien entstoe kënnen.”

 

Zréck