Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par la Commune de Sanem afin de mener à bien votre demande et conformément au règlement général sur la protection de données, le Règlement (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
13/08/2019

Graffiti am Sënn vun der Inclusioun

Dës Woch ass nomëttes en intergenerationelle Workshop beim KUSS um Scheierhaff. D’Kanner vun de Vakanznomëtteger an d’Awunner aus dem CIPA Residence Op der Waassertrap schafe mat de Street-Artiste Raphael Gindt an Daniel Lloyd Konschtwierker op OSB-Placken, déi duerno d’Balkone vum Foyer Dickskopp zu Zolwer verschéineren.
 Zréck