Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mell et

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
26/04/2019

“Ënnerwee” zu Éilereng

De Schäfferot vun der Gemeng Suessem hat den Donneschden, 25. Abrëll 2019 am Kader vun “Ënnerwee” op en zweete Biergerdialog invitéiert, dës kéier am Kulturschapp zu Éilereng. De Buergermeeschter Georges Engel huet um Ufank en Iwwerbléck vun den ofgeschlossenen Dossieren an zukünftege Projete ginn, ënner anerem dem Lotissement “An der Walerwiss” an de Kanalaarbechten an der Escher Strooss.

Am zweeten Deel vum Owend war et un den Awunner, hir Iddien ze presentéieren a Froen ze stellen zu de Saachen, déi hinnen um Häerz leien. Ënner anerem goung et do ëm den ëffentlechen Transport an d’Renaturéierung vun der Brillbaach. D’Schäffen hunn op d’Froe geäntwert an d’Positioun vun der Gemeng an de verschiddenen Dossieren erkläert. Donieft hu si vum animéierten Dialog profitéiert, fir Notizen ze huelen an de Suivi vun den Doleancen ze garantéieren.

“Ënnerwee” kënnt an den nächste Méint och nach op Zolwer a Suessem.
 


Zréck