Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mell et

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
05/04/2019

Suessem preparéiert sech fir Esch2022

Donneschdes, de 4. Abrëll hat d’Gemeng Suessem op een Informatiounsowend am Kader vun der europäescher Kulturhaaptstad Esch 2022 an de Festsall invitéiert. Zil vun dësem Owend war et, d’Suessemer Awunner fir d’ECOC ze sensibiliséieren, awer och déi néideg administrativ Informatiounen an dësem Dossier weider ze ginn. Nom rezenten “Appel à projets” vun der Esch2022 a.s.b.l. huet d’Simone Asselborn-Bintz erkläert, dass et elo bis den 31. Juli 2019 un der Zäit wier, fir offiziell Projeten eranzereechen. D’Kulturschäffin huet weider ausgefouert, dass dës Projete souwuel vu Privatleit, vu Veräiner, vu Schoulen awer och vun Administratioune kënne gedroe ginn.

Wat offiziell Projete vun der Gemeng Suessem ugeet, sou ginn et momentan virun allem dräi Pisten, déi méi konkret sinn. Nieft dem Opliewe an dem eventuelle Fräileeë vun der Source Bel-Val an engem méigleche Sentier historique an der Rue de France a Richtung Gaalgebierg, wäerten och d’Theme Natur, Gaardekultur a Gemeinschaftsgäert Schwéierpunkte ginn.

Bei der uschléissender Diskussioun war et schéin ze gesinn, dass och schonns weider Projeten entstinn. D’Mirka Costanzi huet erkläert, dass si, zesumme mat de Geschichtsfrënn, un enger Seechen (Legend) vum Zolwer Knapp schafft. Den Dany Gilbertz huet am Numm vun der Zolwer Musek d’Wuert ergraff fir hir Iddi vun engem internationale Street Noise Festival am Kader vum Zolwer Maart virzestellen. Weider konstruktiv Iwwerleeungen op dësem Owend sinn a Richtung Reaffektatioun vum Suessemer Schlass, Véier-Koppen-Tour oder och d’Héichiewen um Belval gaangen. Insgesamt war ee ganz positiven Esprit am Festsall ze spieren an et huet ee gemierkt, dass an der Gemeng Suessem eppes fir d’Kulturjoer bougéiert.

Fir weider Informatiounen oder wann Dir ee konkrete Projet erareeche wëllt: www.esch2022.lu

Dir kënnt Iech awer och all Moment un de Service des Relations publiques et de la Culture vun der Gemeng Suessem riichten um Telefon 59 30 75 612 oder iwwer E-Mail op service.rpc@suessem.lu.Zréck