Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mell et

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Verwaltung vum CIGL Suessem

Déi deeglech Aktivitéite vum CIGL gi vun der “Cellule de coordination interne” geréiert. Dat sinn d’Direktesch, d’Responsabel vum administrative Service, de Responsabele vum techneschen Déngscht an déi 4 Equippecheffe vun de verschiddene Servicer vum CIGL.

Fir d’Direktioun z’ënnerstëtzen an en uerdentleche Fonctionnement vum CIGL Suessem ze garantéieren, ass 2017 eng administrativ Assistentin fest agestallt ginn. Fir den deeglechen Accueil vun de Clienten ass eng Persoun, déi iwwert eng mesure de réinsertion au travail vun der ADEM agestallt konnt ginn, responsabel.

De Verwaltungsrot vum CIGL setzt sech aktuell esou zesummen:

Marco Goelhausen (President)

Nathalie Morgenthaler (Vizepresidentin)

Jerry Kraetzer (Sekretär)

Marcel Debuit (Assesseur)

Joseph Steffen (Tresorier)

Aly Biver

Pascal Brossard

Yannick Civera

John Diels

Serge Faber

John Kass

Ronny Koster

Albert Menghi

Nobert Munkler

Nico Oehmen

Charles Paulus

Patricia Speck-Braun

Antonie Steffen