Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par la Commune de Sanem afin de mener à bien votre demande et conformément au règlement général sur la protection de données, le Règlement (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ëmwelt an Ekologie

Infopoint myenergy

Den Infopoint myenergy ass en Informatiouns- a Berodungsdéngscht zu den Themen Energie, nohaltegt Wunnen a Mobilitéit. Et handelt sech ëm eng Partnerschaft tëschent ärer Gemeng a  myenergy, der nationaler Struktur fir d’Ënnerstëtzung vun enger nohalteger Energiewend.

Zil vun der Berodung ass et, Iech zu folgenden Themen ze informéieren an ze sensibiliséieren:

  • nohalteg an energetesch Renovéierung,
  • nohalteg Bauen,
  • erneierbar Energien,
  • nohalteg Mobilitéit,
  • einfach Méiglechkeete fir Energie anzespueren,
  • den Energiepass,
  • déi verschidde Subventiounen.

Äre personaliséierten Energiecheck op Rendezvous

Eng perséinlech Energiegrondberodung gëtt Iech entweder bei Iech doheem oder am Infopoint myenergy Büro vun ärer Gemeng ugebueden. Dës kann op lëtzebuergesch, däitsch, franséisch oder englesch ofgehalen ginn. Déi gesamt Käschten gi vun myenergy an ärer Gemeng iwwerholl.

Huelt Iech nach haut ee Rendezvous! Hotline 8002 11 90

www.myenergy.lu

Video Infopoint myenergy

Dépliant myenergy