Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mell et

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Servicer

Chèque-Service d’Accueil

De Kontrakt fir de « Chèque-Service Accueil » ass fir d’Betreiung vun all Kand vu Gebuert u bis hin zum Grondschoulofschloss. D’Ufro mécht een op der Wunngemeng. Fir weider Informatiounen, rufft un ënner 593075 – 643 .
Hellenbrand Gilbert – gilbert.hellenbrand@suessem.lu

De Service « Chèque-Service Accueil » steet fir Froen zu all dëse Sujeten zu all Abléck zur Verfügung:

  • Demand fir SEPA-Domiciliatioun
  • Reklamatiounen oder Erklärungen betreffend Rechnungen CSA
  • Demand fir refacturatioun CSA
  • Upassung vum tarif CSA wéinst beruflecher oder familiärer Ännerung
  • Transfert vum CSA bei der Umeldung op der Gemeng
  • Informatiounen bei der ëchter Aschreiwung CSA ze gin
  • Demand CSA fir Vakanznomëttercher