Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par la Commune de Sanem afin de mener à bien votre demande et conformément au règlement général sur la protection de données, le Règlement (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
17/06/2022

Gemengerot 17.06.2022

Am Gemengerot vum 17. Juni stoung ë. a. eng Motioun am Mëttelpunkt, fir auslännesch Matbierger·innen verstäerkt iwwert hir Rechter a Flichten am Virfeld vu Walen ze informéieren. Doniewent gouf de Rapport d’activité vum Office Social virgestallt.

Bei d’Gemengerotsitzungen >>>

 

 

Zréck