Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par la Commune de Sanem afin de mener à bien votre demande et conformément au règlement général sur la protection de données, le Règlement (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
16/07/2021

Chantier an der Bieleser Strooss zu Zolwer

D’Gemeng Suessem deelt mat, datt d’Firma Bonaria et Frères Aarbechten un de CREOS-Leitungen an der Bieleser Strooss zu Zolwer virgesäit.

Ufank vun der éischter Phas: freides, de 16. Juli 2021
Dauer vun den Aarbechten: bis freides, den 30. Juli 2021

Ufank vun der zweeter Phas: freides, den 30. August 2021
Dauer vun den Aarbechten: bis dënschdes, de 14. September 2021

Tëschent der Kräizung vun der Déifferdenger Strooss an der Bieleser Strooss bis bei d’Schoul 2000 gëtt eng Einban ageriicht. Eng Deviatioun iwwert d’Dickskopp ass gezeechent.

Fir weider Informatiounen, kontaktéiert wgl. eise Service Technique um 59 30 75 – 477 oder per Email op secretariat.technique@suessem.lu.
Zréck