Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par la Commune de Sanem afin de mener à bien votre demande et conformément au règlement général sur la protection de données, le Règlement (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
29/07/2020

Iwwerreechung vun de Masken

Um Dënschdegowend, 28. Juli 2020, huet de Schäfferot vun der Gemeng Suessem am Artikuss eng 150.000 Masken un d’Organisatioune Catch a Smile, Gemeng Suessem Hëlleft souwéi un d’Direction de la Coopération au développement et de l’action humanitaire auprès du Ministère des Affaires étrangères et européennes iwwerreecht.

Dës Maske waren am Kader vun der grousser nationaler Verdeelaktioun am Mee, bei der all Bierger 50 chirurgesch Masken zegutt hat, an der Gemeng Suessem iwwereg bliwwen. Dëst virun allem, well d’Gemeng hire Bierger de Choix gelooss hat tëscht 50 chirurgeschen oder zwou nohaltegen, stoffe Masken z’entscheeden.

D’Buergermeeschtesch Simone Asselborn-Bintz huet an hirer Ried de sëlleche benevollen a professionellen Néieschen aus der Gemeng Merci gesot, déi innerhalb vu just e puer Wochen eng 10.000 stoffe Maske gebitzt haten. Bei der Verdeelung dono hate sech ronn 20% vun de Suessemer Biergerinnen a Bierger fir eng stoffe Mask entscheed.

Déi zwou Organisatiounen an de Ministère hu sech iwwert dëse Geste gefreet a wäerten d’Masken deemnächst Mënschen an Nout op ganz verschiddene Plazen op der Welt (Cap Vert, Balkan, Griichenland) zoukomme loossen.

Zréck