Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mell et

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
28/01/2020

Studentenjobs 2020

D’Gemeng Suessem sicht motivéiert Jonker, fir wärend der Schoulvakanz am Summer 2020 an der Gemengeverwaltung, am Service technique an an der Maison Relais ze schaffen.

Et ass och méiglech, seng Kandidatur eranzegi fir Moniteur am Kader vun de “Vakanznomëtteger” ze ginn, déi vum 3. bis de 14. August organiséiert ginn.

Hei fannt Dir all d’Formulairen an Informatiounen:

Demande fir e Studentenjob am Summer 2020 bei der Gemengeverwaltung oder beim Service technique

Demande fir e Studentenjob am Summer 2020 bei der Maison Relais

Demande fir sech fir d’Aide-Moniteur Formatioun anzeschreiwen

Demande fir sech als Moniteur vun den “Vakanznomëtteger” am Summer 2020 ze mellen

 
 

Zréck